A Projekt bemutatása

 

A projekt célja 4 csoportos, 56 férőhelyes bölcsőde létrehozása tervezetten 521 m2 hasznos alapterületű energiahatékony épület építése, melyhez 600-700 m2 játszó udvar tartozik.

A megépült bölcsőde energiahatékonyságát tekintve nem terheli környezetünket, valamint olyan innovatív koncepcióval készül, (pl: megújuló energia, környezettudatos műszaki megoldások) ami hosszútávon fenntartható módon teremt modern és környezetbarát környezetet a bölcsődés korúak számára. Ezáltal új, energiahatékony épületek építése valósul meg projektünk keretében a 025b klímakódhoz kapcsolódva a tervezett épület elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.
A projekt keretében a 2310 Szigetszentmiklós 7039/2 és 7039/4 hrsz. -ú ingatlanokon kerülne új telephely kialakításra egy új épület építésével. Az elképzelés szerint a fejlesztési tervvel összhangban a településképbe illeszkedő, környezetéhez illeszkedő bölcsődei épület kialakítására van szükség, ennek megfelelően választottuk ki a Lechner mintatervét (BMTK-2021_045).
Akadálymentesítés megvalósul a projektben a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, mely keretében akadálymentes parkoló, mosdó, és egyéb az épület komplex akadálymentesítését szolgáló tevékenységek is megvalósulnak.
Megújuló energiafelhasználás annak érdekében, hogy a kitűzött energetikai célt elérjük (025b klímakód szerint) –napelem, hőszivattyú, vízvisszavezetés stb. beépítésével tervezzük. Megvalósul infokommunikációs akadálymentesítés a projekt során. A hatályos jogszabályokban előírtaknak és a terület adottságainak figyelembevételével 11db parkolóhelyet terveztünk, melyből 1 akadálymentes.
A bölcsődei szükségleteket figyelembevéve melegítőkonyha kerül kialakításra. A bölcsőde működéséhez szükséges eszközbeszerzést is megvalósítunk, mely keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségi, korszerű eszközökkel tudjuk felszerelni intézményünket.
Kialakításra kerül játszókert udvari játékokkal, ehhez kapcsolódó környezet kialakítása, őshonos növényfajok telepítését tervezzük megvalósítani, mely javítja a terület mikroklímáját, madárbarát növényfajok telepítésével elősegítjük a biodiverzitást, illetve ezáltal kapcsolódva környezetbarát környezeti nevelésünkhöz segítjük a kisgyermekek szemléletformálását is. Kialakításra kerül babakocsitároló és kerékpártároló.

 

RRF-1.1.2-21-2022-00134_projekt_adatok_vegleges.pdf